YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ hiển thị PR 5715 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ hiển thị PR 5715 PR Electronics/Đan Mạch

Type 5715

Kích thước: 48 x 96 x 120 mm

Tín hiệu vào: đa năng

Tín hiệu ra: 4 relays và analog

Nguồn cấp: đa năng

Hiển thị tín hiệu: LCD 4 số, chiều cao 13.8 mm

Xuất xứ: PR Electronics / Đan Mạch