YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 160mm - 6316 - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 160mm – 6316

Type 6316

Đường kính mặt 160mm

Thang đo:0…0,6 đến 0…1600 bar

Kết nối cơ khí: Ren G1/2 B (Có thể đặt theo yêu cầu)

Vị trí kết nối: Chân đứng (bottom)

Vật liệu: inox

Độ chính xác: 1.0

Cấp bảo vệ: IP54

Xuất xứ: Suku – CHLB Đức