YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Đo Áp Thấp Mặt 100mm - 6086 - SUKU

Đồng Hồ Đo Áp Thấp Mặt 100mm – 6086 – SUKU

Type 6086

Đường kính mặt 100mm

Thang đo: 0…2,5 mbar đến 0…600 mbar

Kết nối cơ khí: Ren G1/2 B (Có thể đặt theo yêu cầu)

Vị trí kết nối: Chân đứng (bottom), G1/2B

Vật liệu: inox

Cấp bảo vệ: IP54

Xuất xứ: Suku – CHLB Đức