YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 63mm - 6033 - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 63mm – 6033 – SUKU

Type 6033

Có điền dầu

Độ chính xác 1,6

Đường kinh mặt 63mm

Thang đo: 0…1bar đến 0…1000bar

Vật liệu: Thép không rỉ

Kết nối cơ khí: Ren G1/4 (ren 13mm), chân sau

Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức