YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 40mm - 6010 - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 40mm – 6010 – SUKU

Type 6010

Điền dầu: theo yêu cầu

Độ chính xác 1,6

Đường kinh mặt 40mm

Thang đo: 0…1 bar đến 0…600 bar

Vật liệu: Thép

Kết nối cơ khí: Ren G1/8, 1/8 NPT

Vị trí kết nối: chân đứng

Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức