YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 50mm - 6021 - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 50mm – 6021 – SUKU

Type 6021

Điền dầu: theo yêu cầu

Độ chính xác 1,6

Đường kinh mặt 50mm

Thang đo: 0…1 bar đến 0…600 bar

Vật liệu: Thép

Kết nối cơ khí: Ren G1/8, 1/8 NPT

Vị trí kết nối: chân sau

Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức