YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức chất lỏng dạng Probe LMK358 - BD SENSORS

Cảm biến đo mức chất lỏng dạng Probe LMK358 – BD SENSORS

Type LMK358

Thang đo : Từ 0 … 40 cmH2O Đến 0 … 100 mH2O

Tín hiệu ra : 4-20 mA 2 wire

Độ chính xác: 0,25% / 0,35% FSO

Đường kính 39,5 mm

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức