YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức dạng rung VN 4040 - UWT

Cảm biến đo mức dạng rung VN 4040 – UWT

Vật liệu vỏ : Nhôm IP67

Nhiệt độ : -400C đến 1500C

Áp suất : -1bar đến 16 bar

Ren kết nối : R1½”, NPT1½”, NPT 1¼”

Vật liệu : Inox 316, 321, 316L

Nguồn cấp : Relay DPDT 19-230V AC and 19-40V DC; PNP 18-50V DC