YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức UWT điện dung CN7000

Cảm biến đo mức UWT điện dung CN7000

Đo mức chất lỏng có độ sệt, bọt, bề mặt, chất rắn

Nguyên lý đo: bằng điện dung

Kết nối : dạng ren, mặt bích, tri-clamp

Nguồn cấp: 12 – 33 V DC

Tín hiệu ra : analog, relay, ssr, IO-link PNP, NPN

Nhiệt độ làm việc: -40oC…125oC

Chứng nhận: EHEDG,WHG, VLAREM

Ứng dụng : Những lưu chất có hằng số môi chất >=1.5

Xuất xứ: UWT / CHLB Đức