YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 5225 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 5225 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Xung Ra Dòng

Type 5225

Tín hiệu ra đa năng: mA, VDC

Lắp đặt: Dạng ray chuẩn DIN

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch