YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 5114A PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 5114A PR Electronics/Đan Mạch

Type 5114A

Chuẩn ATEX Ex

Tín hiệu vào : Đa năng RTD/TC/R/mA/V/mV

Điện áp cách ly 3.75 KVAC

1 kênh hoặc 2 kênh

Lắp đặt: Dạng ray chuẩn DIN

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch