YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 4222 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 4222 PR Electronics/Đan Mạch

Type: 4222

Tín hiệu đầu vào: RTD, TC, Ohm, mA, V

Tín hiệu đầu ra: Tần số – NPN, PNP và TTL

Nguồn cấp: 21.6…253VAc, 50…60Hz hoặc 19.2…300VDC

Độ chính xác: 0.1 %

Cách ly: 2.3 kVAC/ 250VAC

Xuất xứ: PRelectronics – Đan Mạch