YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm USD 100 - ACS

“Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm USD 100 – ACS

Type USD 100

Thang đo mức chất lỏng: 15m

Thang đo chất rắn: 7m

Tín hiệu ra: 4…20 mA

Xuất xứ: ACS / CHLB Đức”