YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng hồ đo áp suất kết nối dạng màng mặt 100-5921-SUKU

Loại: 5921/7851
Đường kính mặt: 100mm
Thang đo:
0 … 10 mbar up to 0 … 400 mbar , 0…0.6 up to 0…40 bar , -0.6…0 up to -1…15 bar
Sai số: 1.6%
Kết nối cơ khí: G1/2, hoặc mặt bích chuẩn DIN
Ứng ụng trong các ngành công nghiệp hóa chất, môi chất có độ kết dính cao
Xuất xứ: SUKU- CHLB Đức