YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Và Nhiệt Độ Mặt 80mm - 4971 - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất Và Nhiệt Độ Mặt 80mm – 4971 – SUKU

Type: 4971

Đường kính mặt: 80 mm

Độ chính xác: 1,6 cho áp suất; 2,0 cho nhiệt độ

Thang đo: 0…4 bar/0…120°C;

0…6 bar/0…120°C;

0…10 bar/0…120°C;

0…16 bar/0…120°C;

0…16 bar/0…160°C.

Vỏ bằng thép

Chân kết nối: đồng thau, mặt sau

Ren kết nối: G1/2B ( có thể đặt theo yêu cầu )

Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức