YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất - DM 01 - BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất – DM 01 – BD-SENSORS

Type DM 01

Thang đo: 0…100 mbar đến 0…400 bar

Giao tiếp với USB 2.0

Hiển thị đồ họa

Ứng dụng: Cho gas và chất lỏng

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức