YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử - DM 17 - BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử – DM 17 – BD-SENSORS

Type DM 17

Thang đo: 0…6 bar đến 0…600 bar

Độ chính xác: 0,5%FSO BFSL

Ứng dụng: Cho gas và chất lỏng

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức