YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử - DM 10 - BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử – DM 10 – BD-SENSORS

Type DM10

Thang đo: 0…1,6 bar đến 0…250 bar

Độ chính xác: 0,5%FSO BFSL

Hiển thị đồ họa

Ứng dụng: Cho nước, nước thải, nhiên liệu, các loại dầu

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức