YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử - BAROLI 05 - BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử – BAROLI 05 – BD-SENSORS

Type Baroli 05

Thang đo: 0…400 mbar đến 0…600 bar

Độ chính xác: 0,25%FSO BFSL

Ứng dụng: Cho gas và chất lỏng

Màng bằng sứ

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức