YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử - BAROLI 02 - BD-SENSORS

Đồng Hồ Áp Suất Điện Tử – BAROLI 02 – BD-SENSORS

Type Baroli 02

Thang đo: 0…100 mbar đến 0…600 bar

Độ chính xác: 0,125%FSO BFSL

Ứng dụng: Cho gas và chất lỏng

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức