YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Công Tắc Áp Suất - DS 217 - BD-SENSORS

Công Tắc Áp Suất – DS 217 – BD-SENSORS

Type DS 217

Thang đo: 0…6 bar đến0…600 bar

Tín hiệu ra: 4…20 mA

Độ chính xác: Chuẩn IEC 60770 – 0,5% FSO

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức