YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức liên tục dạng cơ NB4000 - UWT

Cảm biến đo mức liên tục dạng cơ NB4000 – UWT

Type LMP307

Thang đo : Từ 0 … 1 mH2O Đến 0 … 250 mH2O

Tín hiệu ra : 4-20 mA 2 wire

Độ chính xác: 0,1% / 0,25% / 0,35% FSO

Đường kính 27 mm

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức