YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức liên tục chất lỏng dạng rada tiếp xúc NG8200

Dùng trong các ứng dụng đo với điều kiện khắc nghiệt.
Ngưỡng đo, vật liệu: Rod/Coax: 6m / Rope: 75m, SS316L
DK value ≥1.4
Nguồn cấp: 10 V… 35 V DC
Output: 4…20mA / 2- wire/ Hart
Kết nối cơ khí: ren G¾”, NPT ¾”, mặt bích , SS316L
Nhiệt độ trung bình: -196 °C … 450 °C ° C
Áp suất hoạt động: -1bar… + 400bar
Cấp bảo vệ: IP68
Xuất xứ: UWT – CHLB Đức”