YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến áp suất XMP i BD-Sensors

Type: XMP i – màng cảm biến stainless steel
Thang đo: 0 … 400 mbar up to 0 … 600 bar
Độ chính xác: 0.1% FSO
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire, Hart
Kết nối điện: terminal clamp alu housing,
Kết nối cơ khí: Thread with flush, clamp, dairy pipe, flange
Ứng dụng: dầu khí, gas, hóa chất, thực phẩm
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức