YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến áp suất DMP 331P BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP 331P BD-Sensors
Type: DMP 331P
Thang đo: 0 … 100 mbar up to 0 … 40 bar
Độ chính xác: 0.35% FSO
Tín hiệu ra: 4…20 mA / 2 wire, 0 … 10 V / 3-wire, EX
Kết nối điện:ISO 4400, M12x1 (4-pin),
Kết nối cơ khí: Thead with flush, clamp, dairy pipe
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức