YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 4114 PR Electronics/Đan Mạch

Bộ chuyển đổi tín hiệu PR 4114 PR Electronics/Đan Mạch

Type 4114

Tín hiệu vào : RTD, TC, Ohm, mA và DC Volt, Potentionmeter

Tín hiệu ra : 4-20 mA, 0-10 VDC

Nguồn cấp : 21.6…253VAC, 50…60Hz hoặc 19.2…300VDC

Độ chính xác: 0.1%

Điện áp cách ly : 2.3 KVAC cho tín hiệu vào / tín hiệu ra / nguồn cấp

Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch