YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Van điều khiển 3 ngã diverting dùng cho dầu truyền nhiệt - Thân van - 6a62

Van điều khiển 3 ngã mixing dùng cho dầu truyền nhiệt – Thân van – 6a62
Phụ kiện cho van type 362…/462…
Van điều khiển không gồm bộ truyền động, 3 ngã kết nối mặt bích
Thân van: EN-GJS-400-18-LT, PN16/25, DN15-150
Vật liệu seal: bellow
Vật liệu các bộ phận: thép không gỉ (stainless steel)
Dạng diverting
Xuất xứ: KFM – CHLB Đức