YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm USD 150 - ACS

Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm USD 150 – ACS

Type USD 150

Thang đo mức chất lỏng: 15m

Thang đo mức chất rắn: 7m

Tín hiệu ra: 4…20 mA

Xuất xứ: ACS / CHLB Đức