YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm Sonicont USG / USF - ACS

Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm Sonicont USG / USF – ACS

Type USG / USF

Thang đo chất lỏng: USG 020: 2m; USG 050: 5m; USG 080: 8 m; USG 150: 15 m; USG 250: 25 m

Thang đo chất rắn: USG 020: 1m; USG 050: 2m; USG 080: 3,5; USG150: 7 m; USG 250: 12 m

Tín hiệu ra: 0/4…20 mA / 0…10 V

Xuất xứ: ACS / CHLB Đức