YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Nhiệt Độ Type B15 - SUKU

Đồng Hồ Nhiệt Độ Type B15 – SUKU

Type B15

Đường kính mặt: 63mm; 80mm; 100mm

Độ chính xác: 1

Mặt đồng hồ: kính

Vật liệu Thép không rỉ

Kết nối: chân đứng (bottom)

Thang đo: 0-60, 0-80, 0-100, 0-120, 0-160, 0-200, 0-250, 0-300, 0-400, 0-500, 0-600, -50 / +50, -40 / +40, -40 / +60, -30 / +50, -30 / +70, -20 / +40, -20 / +60, -20 / +80, +50 / +300 (đặt theo yêu cầu)

Áp suất làm việc: 25 bar

Chiều dài thanh đo nhiệt: 63mm đến 400mm

Cấp bảo vệ: IP 65

Xuất xứ: Suku – CHLB Đức