YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng hồ đo áp suất tuyệt đối mặt 100-6400-SUKU

Loại: 6400/6401
Đường kính mặt: 100,160mm
Thang đo: 0…60mbar lên đến 0…2500mbar
Sai số: 1.6%
Kết nối cơ khí: G1/2, hoặc tùy chọn
kết nối dạng màng dùng cho ngành hóa chất, dầu khí, tàu thuyền…
Xuất xứ: SUKU- CHLB Đức