YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 63mm - 6035 25bar - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 63mm – 6035 25bar – SUKU

Type 6035 478 100

Có điền dầu

Đường kính mặt 63 mm

Thang đo: 0…25 bar

Kết nối: Chân đứng (bottom)

Vỏ: Thép không rỉ

Kết nối cơ khí: Ren G1/4 B (ren 13mm)

Xuất xứ: Suku – CHLB Đức