YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 63mm - 4541 250bar - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 63mm – 4541 250bar – SUKU

Type 4541 284 100

Có điền dầu

Đường kính mặt 63 mm

Thang đo: 0…250 bar

Kết nối: Chân sau (back)

Vỏ: Thép không rỉ

Kết nối cơ khí: Ren G1/4 B (ren 13mm)

Xuất xứ: Suku – CHLB Đức