YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 100mm - 6325 G1/2 40 bar - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất Mặt 100mm – 6325 G1/2 40 bar – SUKU

Type 6325

Đường kính mặt 100mm

Vât liệu bằng thép không rỉ 316L

Có điền dầu ( Glycerin filling )

Kính bảo vệ ( Safety glass window )

Bảo vệ quá áp suất ( Protect over pressure )

Thang đo 0…40 bar

Kết nối G1/2 và chân đứng

Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức

Hàng có sẵn trong kho