YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất 4531 mặt 63mm 5bar/psi G1/4 - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất 4531 mặt 63mm 5bar/psi G1/4 – SUKU

Type 4531

Có điền dầu

Đường kinh mặt 63mm

Thang đo: -1…..5 bar/psi

Vỏ: Thép không rỉ

Kết nối cơ khí: Ren G1/4″

Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức