YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Áp Suất 4531 mặt 63mm 0.25bar/psi 1/4NPT - SUKU

Đồng Hồ Áp Suất 4531 mặt 63mm 0.25bar/psi 1/4NPT – SUKU

Type 4531

Có điền dầu

Đường kinh mặt 63mm

Thang đo: 0…0.25 bar/psi

Vỏ: Thép không rỉ

Kết nối cơ khí: Ren G1/4 NPT

Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức