YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Công Tắc Áp Suất - DS 201 - BD-SENSORS

Công Tắc Áp Suất – DS 201 – BD-SENSORS

Type DS 201

Thang đo: 0…400 mbar đến 600 bar

Tín hiệu ra đa năng: 4…20 mA, 0…10 VDC

Độ chính xác: Chuẩn IEC 60770 – 0,5% FSO

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức