YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức siêu âm USN - ACS

Kiểu:  Sonicont USN

Thang đo chất lỏng: USN 020: 2m; USN 050: 5m; USN 080: 8 m

Thang đo chất rắn: USN 020: 1m; USN 050: 2m; USN 080: 3.5 m

Tín hiệu output: 0/4 … 20 mA / 0 … 10 V

Ứng dụng: Nước, dầu, nước thải,,,

Hãng: ACS / CHLB Đức