YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức liên tục NR 3000 - UWT

Cảm biến đo mức chất rắn CN4030 – UWT

Type CN4030

Cảm biến công nghệ điện dung

Nguồn cấp : 24 VDC/220 VAC

Tín hiệu ra : Rơle

Kết nối cơ khí : G1″, G1 1/2″ ,..

Xuất xứ: UWT – CHLB Đức