YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức liên tục dạng cơ NB3000 - UWT

Cảm biến đo mức liên tục dạng cơ NB3000 – UWT

Type NB300

Đo mức liên tục bằng cơ điện tử

Thang đo : trên 50 mét

Tín hiệu ra : 4-20 mA

Giao tiếp truyền thông : Hart, Profibus,..

Xuất xứ: UWT – CHLB Đức