YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức liên tục chất rắn dạng sóng NG 3000

Cảm biến đo mức liên tục chất rắn NG3000
Type: NG3000
Ngưỡng đo: Rod: 6m / Rope: 75m
DK value ≥1.5
Nguồn cấp: 10 V… 35 V DC
Output: 4…20mA /2- wire/ Hart
Kết nối cơ khí: ren G¾”, NPT ¾”, mặt bích SS316L
Nhiệt độ trung bình: -40 ° C… + 200 ° C
Áp suất hoạt động: -1bar… + 40bar
Cấp bảo vệ: IP68
Xuất xứ: UWT – CHLB Đức