YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức chất rắn dạng xoay SOLIDO 500 - UWT

Cảm biến đo mức chất rắn dạng xoay SOLIDO 500 – UWT

Vật liệu vỏ : nhôm, IP66

Các chứng nhận : ATEX II 1/2D Ex tD A20/21 and FM DIP Cl. II, III Div.1 Gr. E, F, G

Nhiệt độ tối đa tại điểm lắp : -20°C (-4°F) ..+ 60°C (140°F)

Nhiệt độ chịu đựng tối đa : -25°C (-13°F) ..+ 80°C (176°F)

Áp suất chịu đựng tối đa : 0.8bar (11.6psi)

Chất rắn có mật độ nhỏ nhất : 100g/l, kích thước hạt <50mm (2“)

Kết nối cơ khí : G1 1/2″

Vật liệu kết nối cơ khí : Inox

Vật liệu cánh & trục xoay : Inox

Nguồn cấp đa năng : 24V DC hoặc 230V AC

Tín hiệu đầu ra : Micro switch SPDT

+ Max. 250V AC, 5A, non inductive

+ Max. 30V DC, 3A, non inductive