YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến đo mức chất lỏng Hydrocont HN4

Loại: Hydrocont HN4
Màn hình hiển thị TFT
Thang đo: -1…20bar
Nguồn cấp: 9…30VDC
Tín hiệu output: 0/4 … 20 mA / 0 … 10 V, PNP
Sai số: ≤ ± 0,05%
Thời gian đáp ứng: ≤ 1s
Kết nối cơ khí: Typ 7 – G1½“ , Typ 8 – G¾“ , Typ 8 – G¾“
Nhiệt độ làm việc: -40…125 độ C
Ứng dụng: Nước, nước thải, kênh hở, môi trường…

Hãng: ACS / CHLB Đức