YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm Biến Áp Suất DMP 331 0.16bar G1/2

Cảm Biến Áp Suất DMP 331 0.16bar G1/2

Type DMP 331

Thang đo: 0-0.16bar

Kết nối: Ren G1/2”

Ứng dụng cho gas và chất lỏng

Xuất xứ: BD Sensor – CHLB Đức