YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ truyền động van điện ER PLus-Valpes

Type: ER PLus
Hành trình: 0…90°
Điện áp: 100V …240VAC, 100V…350VDC/15V…30VAC, 12V…48VDC
Momen xoắn: 10-20-35-60-100Nm
Kết nối van: F03-F04-F05-F07
Công tắc hành trình: 4x5A
Kết nối điện: 3P + T DIN43650 connector + 1 ISO M20
Truyền thông: RS485
Nhiệt độ: -10°C to +55°C
Cấp bảo vệ: IP66
Xuất xứ: Valpes/ Pháp