YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Bộ điều khiển van tuyến tính điện 49sr7 - KFM

Bộ điều khiển van tuyến tính điện – 49sr7
Tín hiệu vào (tùy chọn): 0…20mA / 0…10V; 4…20mA / 2…10V; 0…10mA / 0…5V; 4…12mA / 2…6V; 10…20mA / 5…10V; 12…20mA / 6…10V
Tín hiệu ra: up to 4 relays, max. 250V, 2 A;
– 0/4…20mA for position feedback, load 500 Ohm
Hiển thị hoạt động: 2 đèn LED trạng thái để điều chỉnh, hoạt động bình thường, lỗi và bảo trì
Nguồn cấp: 230V +/- 10 %, 48…62Hz, approx. 3VA; alternative 115V/24V AC or 24V DC, tùy chọn
Nhiệt độ hoạt động: 0…60°C
Xuất xứ: KFM – CHLB Đức