YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Thông báo về thay đổi loại hình doanh nghiệp và tên công ty

THÔNG BÁO

Về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tên công ty

Kính gửi: Quý cơ quan, Quý khách hàng, Quý đối tác

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. Căn cứ Giấy phép Đăng ký Kinh doanh mới do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chi Minh cấp lần thứ 5 ngày 03/05/2024;

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT trân trọng thông báo việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và tên công ty kể từ ngày 03 tháng 05 năm 2024 như sau:

1. Thông tin công ty cũ:

  • Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
  • Tên tiếng nước ngoài:  VIET NHAT TRADING SERVICES INDUSTRIAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED

2. Thông tin công ty mới:

  • Tên tiếng việt: CÔNG TY CÔ PHẢN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG & VAN CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
  • Tên tiếng nước ngoài: VIET NHAT MEASUREMENT EQUIPMENT INDUSTRIAL VALVES JOINT STOCK COMPANY
  • Tên viết tắt: VIET NHAT MEASUREMENT EQUIPMENT INDUSTRIAL VALVES JSC

Lưu ý: Những thông tin khác như Mã số thuế, số điện thoại liên hệ, email, địa chỉ trụ sở chính, văn phòng làm việc… của doanh nghiệp không thay đổi.

3. Kể từ ngày 03 tháng 05 năm 2024 kính đề nghị Quý cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác sử dụng theo các thông tin mà chúng tôi đã sửa đổi nêu trên khi thực hiện ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn, thanh toán và các giao dịch khác.

4. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG & VAN CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT được thừa kế tất cả các quyền và nghĩa vụ của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT. Vì vậy, việc thay đổi tên công ty sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết trước ngày 03/05/2024. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể hỗ trợ kỷ thêm phần bổ sung Phụ lục hợp đồng để sửa đổi tên mới này. Vậy Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác được biết về sự thay đổi thông tin này và phối hợp thực hiện. Xin chân thành cảm ơn !

 

———————–
VNTECH GROUP – Your Partner For Automation, Instrumentation & Industrial Valves
Công Ty Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nhật
Hotline: 0918 113 733
Email: info@vntechgroup.com.vn