YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng Hồ Nhiệt Độ Type B11 - SUKU

Đồng Hồ Nhiệt Độ Type B11 – SUKU

Type B11

Đường kính mặt: 63mm; 100mm; 160mm

Độ chính xác: cl.1 ( không dầu ); gl.2 ( có dầu )

Mặt đồng hồ: kính

Vỏ: Thép không rỉ

Kết nối: mặt lưng (back)

Thang đo: 0-60, 0-80, 0-100, 0-120, 0-160, 0-200, 0-250, 0-300, 0-400, 0-500, 0-600, -50 / +50, -40 / +40, -40 / +60, -30 / +50, -30 / +70, -20 / +40, -20 / +60, -20 / +80, +50 / +300 ( đặt theo yêu cầu )

Chiều dài thanh đo nhiệt: 63mm đến 400mm

Cấp bảo vệ: IP 65

Xuất xứ: Suku – CHLB Đức