YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Đồng hồ đo lưu lượng dạng Ultrasonic Flowcont UN

Type: Flowcont UN
Kích thước đường ống: NW 10 / NW 15 / NW 20 / NW 25
Áp suất hoạt động: NW 10 & NW 15: Max. 10 bar / NW 20 & NW 25: Max. 6 bar
Kết nối cơ khí: NW 10 G ½”, ½” NPT, Clamp 11864, NW 15 G ¾”, ¾” NPT Clamp 11864, NW 20 G 1”, 1” NPT Clamp 11864, NW 25 G 1¼”, 1¼” NPT Clamp 11864
Vật liệu: PSU
Nguồn cấp: 18 V DC … 30 V DC
Kết nối điện: M12x1, 5-pin / M12x1, 8-pin
Tín hiệu ra: 4…20mA , pluse
Cấp bảo vệ: IP 67
Ứng dụng: Dùng cho chất lỏng dẫn điện và không dẫn điện
Xuất xứ: ACS – CHLB Đức