YOUR PARTNER FOR

MEASURING TECHNOLOGY & AUTOMATION

Cảm biến nhiệt độ XD-TOPG, XD-APTOPG

Type: XD-TOPG, XD-APTOPG
Kiểu: PT đơn hoặc đôi
Đường kính que đo: Ø10, Ø11, Ø12, Ø14, Ø15
Chiều dài: theo yêu cầu
Kết nối điện: TXD-AD (GW1, GW2); XD-ADwin (GW3, GW4); XD-SD (S1, S2)
Kết nối cơ khí: M27x2, G1 / 2, G3 / 4, 3 / 4NPT, 1NPT
Vật liệu: thép không gỉ 1.4541
Thang đo: -200…+550°C
Xuất xứ: TermoAparature/ Ba Lan